Gediz Deltasu Su Kuşları
Ağustos 10, 2022
Çalıbülbülü
Ağustos 25, 2022
parallax background

GEDİZ DELTASI'NIN KURBAĞA VE SÜRÜNGENLERİ

GEDİZ DELTASI'NIN KURBAĞA VE SÜRÜNGENLERİ

            Gediz Deltası özellikle koloni halinde üreyen su kuşları nedeni ile oldukça popüler bir sulak alandır. Ülkemizin dört bir yanından kuş gözlemcilerive doğa severler bu alanı görmeye gelmektedir. Alan bu yönü ile gelecek süreçte önemli ekoturizm fırsatları barındırmaktadıor. Alanda yaşayan kuş türleri oldukça iyi bilinsedei diğer hayvanlar hakkında bilgilerimiz yeterli değildir. Şu anki bilgilerimize göre alanda 316 bitki, 293 kuş ve en az 15 memeli türü yaşamaktadır.

            Kurbağa ve sürüngen denince genelde pek hoşlanılmayan ve Maalesef kötü üne sahip canlılar akla gelmektedir.Halbuki bu canlılar da eko sistemde önemli görev üstlenmektedir.Kurbağalar yaşadıkları yerlerdeki böcekleri besin olarak tüketmekte ve böcek popülasyonlarının dengede kalmasını sağlamaktadır. Yine sürüngenlerden kertenkeleler tarımzararlısı bir çok böcek türü ile beslenmekte, yılanlarda fareler gibi kemirgenleri yemektedir.Dolayısı ile bedin zincirinde tarım zararlısıtürleri tüketmeleri, sivrisinek gibi insan sağlığı için zararlı türleri tüketmelri nedeni ile çevrelerinde yaşayan insanlara önemli fayda sağlamaktadır.

            2012 yılından bu yana yaklaşık 4 yıl boyunca Gediz Deltası'nda yaşayan kurbağa ve sürüngen türlerinin belirlenmesi ve dağılışlarının tespiti çalışmaları yürütülmektedir. Alanda bu zaman kadar 35 tür gözlemlenmiştir. 7 kurbağa ( 2 semender, 5 kuyruksuz kurbağa) ve 28 sürüngen ( 6 kaplumbağa, 10 kertenkele ve 12 yılan) türü gözlemlenmiştir.

 

AĞAÇ KURBAĞASI

DEĞİŞKEN DESENLİ GECE KURBAĞASI

      Alanda yaşayan kurbağa türlerinden, küçük semender ( Lissotriton vulgaris) ve pürtüklü semender (Triturus ivanbureschi) hem sucul hem de karasal ortamlarda yaşayan canlılar olması nedeniyle, hatyatta kalmaları yaşadıkları habitatların varlığına bağlıdır. Bu canlılar Ocak-Nisan aylarında durgun su ve göllerde, diğer zamanlarda ise karadaki taş altlarında veya benzeri nemli bölgelerde yaşamaktadırlar.Aynı zamanda kuyruksuz kurbağalar da tatlı suyun olduğu hemen her yerde gözlenebilmektedir. Bu canlıların yaşamı dektadaki tatlı su habitatlarının korunması ile sağlanabilir.

LEVANTEN OVA KURBAĞASI

    Sucul kaplumbağa türlerinden Benekli kaplumbağa ( Emys orbicularis) ve Çizgili kaplumbağa ( Mauremys rivulata) göl, dere ve kanallarda yaşamaktadır. Alandaki düzensiz su kullanımı ve farklı kirleticiler ile suların kirletilmesi kaplumbağa zarar vermektedir.

BENEKLİ KAPLUMBAĞA

      Adi Tosbağa (Testudo graeca) alanda en sık görülen türlerdendir. Tamamen otçul beslenen bir türdür. Bitki örtüsünün yoğun olmadığı kumlu, taşlı ve kuru arazilerde yaşar. Her ne kasar yaygın gözlensede tarımsal faaliyetler ve kentleşme nedeni ile tehdit altındadır.

TOSBAĞA

       Alanda yaşayan kertenkele türlerinden, oluklu kertenkele ( Pseudopus apodus) genellikle dikenlik, çalılık ve taşlık arazilerde yaşamaktadır. Salyangoz ve böceklerle beslenir. Yılanlara benzediği gerekçisiyle insanlar tarafından öldürülmektedir ancak bu kertenkele türü, tüm yılan türü gibi tarım zararlılarını yediğinden insanlar için oldukça faydalıdır.

OLUKLU KERTENKELE

            Alanda yaşayan 12 yılan türünden sadece Şeritli engerek ( Momtivipera xanthina) zehirli olup, 4 yıllık çalışma esnasında sadece 1 defa gözlemlenmiştir. Dolayısı ile popülasyonunun zayıf olduğu söylenirbilir. Diğer türler ise tamamen zararsızdır. Malesef yılanlar, tüm yılanların zehirli olduğu ve zarar vereceği düşünüldüğünden öldürülmektedir.

Kaynak;

Ege üniversitesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar

Tour da Valat

Region Provence Alpes Cote d azur