Leylek
Aralık 2, 2022
Uzunbacak
Aralık 2, 2022
parallax background

Yılan kartalı


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Yılan kartalı » Short-toed Snake Eagle » Circaetus gallicus

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

64 - 73 cm

165 - 180 cm

1200, 2300 g

Tanımı

B: 64 - 73 cm K.A : 165 - 180 cm. Büyük, uzun kanatlı, üst tarafı grimsi-kahverengi ve altı açık renkli bir kartaldır.

Baykuşa benzer yuvarlak çok iri başı, parlak sarı gözleri vardır.

Kafasına oranla küçük gagası uzun çıplak ayakları vardır.

Kuyruğu küt uçludur, kuyruğunda eşit aralıklarla dağılmış 3 koyu bant bulunur.

Altı kirli beyaz üzerine değişken miktarda benekli ve enine çizgilidir,bazıları nerdeyse tamamen beyaz iken,bazıları koyu gri başı ve göğüs üstü kontrast oluşturur.

Bileğinin altında koyu leke bulunmaz.

Uçarken esnek bir şekilde yavaş yavaş kanat çırpar, dönerken kanatlarını düz yada hafifce yukarı kalkık tutar, sıkca havada asılı kalır.

Balık kartalından daha geniş kanatları,bilek lekeleri bulunmaması ve farklı uçuşuyla tanınır. Açık renkli şahin ve arı şahinlerinin çoğunlukla koyu bilek lekesi vardır,

kanat uçları daha koyu renkli,kuyruktaki çizgiler farklı sayıda ve aralıklarda,

cüsseleri küçük ve kanat kanat çırpışları daha hızlıdır.

Yılan kartalları başarılı uçucudurlar ve diğer akrabalarına oranla havada daha çok zaman geçirirler.

500 metreye kadar yükselir ve süzülürler, avlanmalarını genelde bu şekildeyken,

aşağı doğru keskin dalışlarla yaparlar.

Habitatı

Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık çalılık bölgeler ve kurak bölgeler ve bayırlar yaşam alanlarıdır; ancak yuvalarını ağaçlara yaparlar.Hem iğne yapraklı hem de yaprak döken ormanlık alanlarda yuva yapar. 

Yayılışı

Eski dünya kuşlarındandır ve Akdeniz'den Rusya içelerine kadar olan Orta Asya, Asya, Pakistan, Hindistan ve bazı Endonezya adalarında yayılış gösterirler.

Kuzeyde bulunanlar kışları sub-Afrika, kuzey ekvatora göç ederler.

Orta Asya'da bulunanları ve uzak doğudakiler yerleşiktir.

Beslenme

Beslenmesinde başlıca avı, adından da anlaşılacağı gibi yılanlardır.

150 cm ve daha yukarı boylarda zehirlilerinde birkaç türünü avlarlar.

Kurbagalar, kertenkeleler, omurgasılar ve küçük kemirgenler ile

yiyecek sıkıntısı çekmeleri halinde küçük kuşlarıda avlarlar.

Yılanları ve diğer avlarını parçlamadan yutarlar.

Ancak genellikle yılanları yutmadan önce başlarını ezerler yada kopartırlar.

Avlanırken keskin görüşü sayesinde bir yılana 400 metreye kadar yükseklikten dalış yapabilir.

http://www.arkive.org/short-toed-snake-eagle/circaetus-gallicus/video-08.html

Biyolojisi

Nisan ve Ekim aylarına kadar batıda ürerler,ve Hindistan Yarımadası'nda Ocak-Şubat aylarında gerçekleşir üremeleri.

Göç için Ekimde ülkemiz üzerinden geçerek güneye giderler.

Yuvasını dal parçaları otlar yosunlar ve yeşil yapraklardan oluşturur.

Her yıl yuvalarını yeniden onarırlar.

Bazen de başka kuşların terk edilmiş yuvalarını kullanırlar.

45 ila 47 gün kuluçka süresinden sonra yavrular 60 ila 80 günde uçarlar.

Ilk 10- 15 günlerinde yuvaya yakın dallarda yaşar ve ilerleyen günlerde bağımsızlaşırlar.

İki aylık olduklarında büyük yılanları yiyebilir duruma gelirler.

Göçü

Yılan Kartalı, Akdeniz havzasında, Rusya ve Orta Doğu'da ve Batı Asya'nın bazı kısımlarında ve Hint Yarımadası'nda ve ayrıca bazı Endonezya adalarında daha doğuda bulunan Eski Dünya türlerinden biridir

Akdeniz'in kuzey ucunda ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde bulunanlar, esas olarak ekvatorun kuzeyindeki Sahra altı Afrika'ya göç ederler , Eylül / Ekim'de ayrılıyor ve Nisan / Mayıs'ta geri dönüyorlar. Orta ve Uzak Doğu'da nüfus yerleşiktir. Avrupa'da, oldukça yaygın olduğu İspanya'da en çok sayıdadır, ancak başka yerlerde de Nadiren görünürler. Üzerinde bir kuş takip cihazı bulunan Yılan Kartalı 1999 yılında bu bölge için kaydedilmiş en uzun mesafeyi uçtuğu kaydedilmiştir ve bu bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir.

Popülasyonu

Ispanya,Güney Fransa ve Türkiye,en büyük yılan kartalı popülasyonuna sahip ülkelerdir.İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz bitki örtüsüne sahip ülkelerde de düzenli olarak görülebilir.

19.yüzyılın ortalarından itibaren yılan kartalı popülasyonunda sürekli düşüş gözlenmektedir.

Bunun temel nedenleri,ana besin kaynağı yılanların,gerek tarımsal ilaçlarla,gerekse türlü bahanelerle yok edilmesi ve gerekse,göç esnasında yılan kartallarının acımasız avcıların hedefi haline gelmesidir.(Örneğin 1993 yılında,sadece Malta da 50 kadar bireyin ve sadece bir gün içinde avcılar tarafından öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir.)

Yoğun arazi kullanımı,habitat kaybı ve özellikle,üreme ve avlanma için tercih ettiği Akdeniz bitki örtüsü makiliklerin,kurak steplerin azalması da yok oluşun önemli etkenleridir.Bütün bunlara üreme yeteneğinin de çok düşük olması eklenince,yılan kartalının geleceği pek parlak görünmüyor.

Davranışları

http://www.arkive.org/short-toed-snake-eagle/circaetus-gallicus/video-08.html

Arazi gözlemim: ''yılan kartalını koyun sürülerini takip ederken gördüm sıklıkla.

Koyunların geçtiği yerlerde muhtemelen yılanların kaçmasından veya koyunların üzerlerine basıp yaraladıgı yılanları almak için sürüleri takip ediyorlardı'' zafertekin

Yerel Adlar

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü

Islıklı ve iki heceli bir 'kii-yo' duyulur, ilk hece daha uzundur ve giderek tizleşir, pesleşen ikinci hecesi kısadır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

Enzyklopädie der Brutvögel Euroas

de.wikipedia.org/wiki/Schlangenadler

Wikipedia.