Tepeli Toygar
Aralık 5, 2022
Taşkuşu
Aralık 5, 2022
parallax background

Ak kuyruksallayan


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Ak kuyruksallayan » White Wagtail » Motacilla alba

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

18 cm

25-30 cm

19-27 g

Tanımı

Ufak, ötücü bir kuş olan Akkuyruksallayan, Avrupa ve Asya'nın birçok bölgesinde ve kuzey Afrika'da yaşar. İnce, zayıf bir kuştur.

Boyu yaklaşık 18 cm dir.

Siyah beyaz başı, siyah göğsü, gri sırtı ve uzun kuyruğuyla tanınır.

İsmini de aldığı kuyruk sallaması kolaylıkla gözlemlenebilir.

Dişi biraz daha soluk renklidir.

Kuyruğu siyah, kuyruk dış telekleri beyazdır.

Açık alanları tercih eden böcekçil bir kuş olan Akkuyruksallayan, su kenarlarını tercih eder, suya yakın açık alanlarda avlanır.

Şehir hayatına da adapte olmuş bu tür yuvasını binalardaki çatlaklara, taşların arasındaki oyuklara yapar.

Doğada da benzer yarıkları ve çatlakları tercih eder.

Habitatı

Sahiller, nehir ve göl kenarları, tarım arazileri gibi geniş orman dışı yaşam alanlarına sahiptir. Kasaba ve köylerde de sık sık bulunur. Aynı zamanda şehre adapte olmuştur; suya yakın bölgelerde şehir merkezlerinde dahi görülebilir.

Ancak ana besini olan böcekleri yakalamak için açık alanları tercih eder.

Yuvasını binalara, binalardaki çatlaklara, taş duvarlara ve doğada buna benzer yerlere yapar.

Yayılışı

Avrupa ve Asya'nın büyük bölümü ile kuzey Afrika'da dağılım gösteren oldukça yaygın bir kuştur.

Çöller hariç birçok farklı habitatta gözlenebilir.

Ülkemizdeki popülasyon yaz-kış mevcuttur; sert kışları daha ılıman yerlere göç ederek geçirebilirler. Nüfusun bir kısmı göçmendir.

Beslenme

Böcekçildir; avlanmak için suya yakın açık arazileri tercih eder.

Biyolojisi

Akkuyruksallayanlar tek eşlidir ve yuva bölgesini savunurlar.

Üreme zamanı dağılım alanının çoğunda Nisan-Ağustos arasıdır.

Hem dişi hem erkek yuva yapımında görev alır.

Dere kenarındaki taşların çatlağına veya insan yapısı binalardaki çatlaklara ot, yaprak, çalı taşınarak yuva yapılır. 3-8 arası yumurta çıkartabilir ama genelde bu sayı 4-6 civarıdır. yumurta boyutu 20x15 mm civarı, ağırlığı 2,3 gramdır.

Ebeveynlerin ikisi de kuluçkada yatar ve yumurtlamadan 12 gün sonra yavrular çıkar.

Yavrular palazlanana kadar hem anne hem bab yavruları besler.

Yumurtadan çıktıktan 2 hafta sonra palazlanmaya başlayan yavrular yaklaşık 1 hafta daha beslendikten sonra artık kendi besinini bulabilecek duruma gelir.

Göçü

Ülkemizdeki popülasyonun büyük kısmı yerel olmasına rağmen kışın soğuk geçtiği kesimlerden Akdeniz kıyısına veya Kuzey Afrika'ya göç olabilmektedir.

Dağılım alanı içindeki ılıman yerleri tercih ettiğinden mevsimsel göçler gerçekleştirebilir.

Popülasyonu

Dağılım alanının büyük bölümünde Oldukça yaygın bir türdür. Oldukça sağlıklı bir popülasyona sahiptir. Küresel nüfusu 200,000 kişi olarak tahmin edilmektedir.

Bu yüzden IUCN Red List'te "Least Concern" olarak yer almaktadır.

İnsan etkilerine ve habitat değişimlerine kolay ayak uydurabildiği için nesli sağlıklı şekilde devam etmektedir.

Davranışları

En göze çarpan davranışı ismini de aldığı sürekli kuyruk sallamasıdır. Bunun sebebiyle ilgili muhtemel açıklamalar, avının dikkatini dağıtmak, diğer kuşlara gözdağı vermek ve avcı kuşlara / hayvanlara sürekli tetikte olduğu izlenimini vermek şeklindedir.

Yerel Adlar

Ak kuyruksallayan - çiftçi / Denizli ( uozgur)

Akkuyruksallayan-hasancık,grikuyruksallayan / Denizli ( wolfkenan )

ak kuyruk sallayan - at mitçiği / Adana ( mose )

Ses-Ötüşü

Sesi kalın bir "şisik" ve tatlı bir "şiüüv-iii"; ötüşü ise titrek notalar ile bunların cıvıltılı varyasyonlarıdır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı - Kuş Araştırmaları Derneği

www.bto.org - BTO Bird Facts Web Sitesi

Wikipedia Web Sitesi

www.birdlife.org Web Sitesi

www.iucnredlist.org

British Trust for Ornithology