parallax background

Bilgi Edinme


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği


Bilgi Edinme


Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik; Bakanlar Kurulunun 19.4.2004 tarihli kararı; Resmi Gazete'de 27.4.2004 tarih ve 25445 numara ile yayınlanmıştır. Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Tarafımıza; 
Akdeniz Mahallesi Akdeniz Cad. No:1 Reyent İş Merkezi Kat:2 D: 207 Konak-İZMİR
adresimizden; ulaşarak bilgi edinebilirsiniz. 

.