Küçük Kerkenez
Ağustos 8, 2022
Küçük Kumkuşu
Ağustos 8, 2022
parallax background

Büyük ak balıkçıl


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

 

Büyük ak balıkçıl » Great Egret » Ardea alba

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

85-100 cm

145-170 cm

1000-1500 g

Tanımı

Çok iri bir balıkçıldır, 85-102 cm olan boyunun sadece 40-45 cmlik kısmını vücudu oluşturur.

Genelde erkekleri dişilerinden daha büyüktür. Cinsler birbirine benzer.

Omuzları ve boynu köşeli, gagası uzun ve kama biçimindedir.

Bütün yıl boyunca hep beyazdır.

Mevsimsel değişiklikler omuz tüyleri ve tüysüz bölümlerin renkleri ile sınırlıdır. Gagası genellikle sarıdır ancak ilkbaharda siyah olur. Siyahımsı bacaklarının üst tarafı açık sarıdır, ilkbaharda kırmızımsı hale gelir.

Üreme döneminde yüzdeki renkler parlaklaşır. Üreme süs tüyleri sırtının alt tarafı üzerinde süslü bir yelpaze oluşturacak şekilde genişler.

Uzaktan Küçük ak balıkçıl ile karıştırılabilir. Fakat Küçük ak balıkçıldan, daha büyük ve yılana benzer boynu ve daha dar olan kanatları ile orantısal olarak daha ince olmasının yanısıra siyah ayakları ve, üreme mevsiminin başı dışında, sarı gagaları ile ayrılırlar. .

Habitatı

Batı Palearktik bölgenin batısını kapsamayan, genellikle kıtasal iklimin hakim olduğu, sıcak orta ve aşağı paralellerde yaşar. Bazen kısa dönemler için soğuk hatta buzlu koşulları dayanabilir fakat kuzey ve kutup bölgelerinden uzak durur.

Yaşama alanları çoğunlukla büyük sulak araziler ve alçak bölgelerdeki tatlı su kenarları ile sınırlıdır ancak 1800 m yükseklikte dağlık arazide yuvaladıklarına dair kayıtlar da mevcuttur. Sulak ya da bazen kuru çayırlarda, bataklıklarda, çöküntülerde, su basmış alanlarda, kuruyan göletlerde ve ırmakların, kopuk nehir boylarının, nehirlerin ve göllerin kenarlarında, bazen de sulu tarım alanlarında ve pirinç tarlalarında ve özelliklede kış aylarında sığ nehir ağızlarında ya da kıyı sularında beslenirler.

Genellikle büyük bir alan kaplayan ulaşılması güç yoğun sazlıkların ya da diğer uzun su bitkilerinin yetiştiği alanlarda ama bazen de sepetçi söğütlerinin, iğde ağaçlarının ve başka çalılıkların,bodur ağaçların yetiştiği yerlerde ürerler. Suya yakın yerlere yuvalarlar.

Tehlikelere karşı tetiktedir ve normalde yaklaşan olası tehlikeyi kolayca göremeyeceği yerlerden sakınır. Uçarken yerdeki tehlikeyi fark ettiği anda birden yükselir.

Su içinde ve dışında kolaylıkla yürür ama yuvasından ya da geceleyeceği yerden uzakta çok seyrek konar. Rahat bir uçuşu vardır ve beslenme alanı ve yuvası arasında yapacağı 10-15 km yi bulabilen yolculularda havada oldukça yüksek irtifalara çıkabilir.

Yayılışı

Ureyen yetişkinlerin asıl olarak şapka yapımında kullanılmak üzere öldürülmesi sonucu hem yayılma alanı hem de sayı olarak 19.yy sonu ve 20.yy başında azalma göstermişlerdir. Koruma programları sayesinde sayılarında artış olmuş olsa da uygun doğal yaşam alanlarının kurutulması sonucu hala tehdit altındadırlar.

Ulkemizde Batı Karadeniz kıyılarında, Trakya’da, Ege bölgesinde ve Adana civarında kış aylarında görülür. Diger bölgelerde ise ilkbahar ve sonbahar göçleri sırasında rastlamak mümkündür.

Beslenme

Yağmur mevsiminde asıl besin kaynakları balık ve suda yaşayan böcekler, kurak mevsimlerde ise genellikle küçük memeliler ve karada yaşayan böceklerdir. Kertenkeleleri, yumuşakcaları ve yavru kuşları yedikleri de belirlenmiştir. S

Sığ sularda avlanırken değişik yöntemler kullanır; vücudunu yatay tutarak yavaş ve ağır adımlarla yürürken durup ve avlarını yakalamayı denerler ya da boynu dik ileri doğru eğilir ve avın yakalayabileceği mesafeye kadar gelmesini bekler. Suyun yürünmeyecek kadar derin olduğu yerlerde ise başı ve boynu yere doğru eğik bir şekilde su kenarında durur, avını gördüğü zaman havalanır ve uçarak avına su içinde saldırır. Genellikle gündüzleri ve münferit avlanır.

Biyolojisi

Yumurtalar değişkenlik gösterebilir ama soluk mavi ve genellikle iğbiçimlidirler. Yılda bir kere yumurtalarlar. Yumurtlama büyük ihtimalle iki gün ara ile olur.

Kuluçka süresi 25-26 gündür. Bu sure içinde hem dişi hem de erkek birey kuluçkaya yatar. Kuluçkalama genellikle birinci yumurtada baçlar ancak üçüncü yumurtaya kadar düzenli olmayabilir. Yavruların yumurtadan çıkması eşzamanlı değildir.

Her iki ebeveyn de yavrulara bakar. Genç birey anne babasının gagasını tutup çekiştirerek onların kusmasını sağlar. Büyük gruplarda yavrular 20 günü aştıklarında yuvadan yuvaya dolaşabilrier.

Yavruların tamemen gelişmeleri 42 gün kadar surer. Sonbahar göçüne kadar ebeveynleri ile kalırlar.

Genç bireyler iki yaşına geldiğinde ürerler..

Göçü 

Göçü bilgisi bulunamadı

Popülasyonu

Popülasyonu bilgisi bulunamadı

Davranışları

Hem tek başlarına hem de diğer bireylerle beraber olabilirler. Bütün yıl boyunca genellikle yalnız beslendikleri gibi 3-15 bireyden oluşan küçük dağınık gruplar halinde de beslenebilrier. Kuluçkadan sonra, bazen göçe de beraber çıkan küçük aile sürüleri oluştururlar. Yaygın oldukları yerlerde daha büyük gruplar da gözlenmiştir. Pek çok yerde kışladıkları yerlerde sürüler hiçbir zaman tamamen ayrılmazlar; beslenmek için ayrılır gecelemek için bir araya gelirler.

Tek eşlidirler. Her iki cinste genç bireylerin bakımıyla ilgilenir, aileler yavrular büyüdükten sonra bir arada kalır.

Ureme döneminde tek başlarına ya da gruplar halinde olabilirler. Büyük ak balikçıllar sazlıklarda yuva yaparlar. Çoğu zaman birbirlerinden yüzlerce metre uzakta yuvalarlar ancak 2-3 yuvanın neredeyse biribirne değecek kadar yakın olduğu durumlar da gözlenmiştir.

Uçuş esnasında boynu derin şekilde kıvrık ve köşelidir. Kanatlarını yavaş vurur ve bacaklarını arkaya uzatır.

Yerel Adlar 

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü

genelde sessizdirler. Sürü içinde üreme döneminde kısa ve ardarda keskin 'kruak' sesi çıkarırlar.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

http://med.ege.edu.tr/capaci/birds01.htm

The Birds of the Western Palearctic

Collins Pocket Guide BIRDS of Briatin & Europe