Küçük Kumkuşu
Ağustos 8, 2022
Tepeli Pelikan
Ağustos 8, 2022
parallax background

Karabatak


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Karabatak » Great Cormorant » Phalacrocorax carbo

Biyolojik Bilgiler
BOYU KANAT AÇIKLIĞI AĞIRLIĞI
80 - 100 cm 130 - 160 cm 2000 - 2500 g

Tanımı

Türkiye’ deki en büyük koyu renkli deniz kuşudur. Yanakları ve boğazı beyaz, kesesi sarı ya da turuncu sarıdır. Üreme giysisinde tepesi ve boyunu beyaz kırçıllı ya da bembeyaz olur, böğründe beyaz bir leke belirir. Gencinin alt tarafı açık renklidir, karın bölgesi siyah kırçıllı olabilir. Eşlerin dış görünüşleri aynıdır. Gagaları kancalıdır. Kanatları kısa, kuyrukları oldukça uzun olan kuşlardır.

Habitatı

Deniz kıyıları ve göllerde yaşar, büyük koloniler halinde kayalarda ve su içinde yuva yapar.

Yayılışı

Eskidünya kıtalarının büyük bir kısmında, Atlas Okyanusu’nda ve Kuzey Amerika’da geniş bir dağılıma sahiptir. Yurdumuzun büyük bir bölümünde bulunur. Bilhassa Karadeniz ve Marmara sahillerinde yaygındır. Akkaya Barajı’nda rastlantısal kaydı vardır. Sultansazlığı ve Ereğli Sazlıkları gibi civardaki sulakalanlardan da bilinir. Türkiye’de P. c. sinensis alttürü bulunur.

Beslenme

Suya dalarak balık ile beslenir.

Biyolojisi

Yılda 1 kez yumurtlar. 3 ila 4 adet arasında yumurta bırakılır. Kuluçka süresi 29 – 31 gündür.

Göçü

Göçü bilgisi bulunamadı

Popülasyonu

Korunma durumu, bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artış ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir. Dünya çapında en çok bilinen korunma durumu listeleme ve derecelendirme sistemi, Dünya Korunma Birliği (The World Conservation Union, IUCN) Kırmızı Liste'sidir IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ("IUCN Kırmızı Listesi" ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir. IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.

Türün Korunma Durumu:

LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.

Davranışları

Karabatakların duruşları kendine özgüdür, avlandıktan sonra kanatlarını açık tutarak bir süre dinlenir, bu sırada kanatlarını kuruttukları düşünülür. Uçuşta seri kanat çırpar, boynunu uzatır, genellikle suya yakın uçar. Sıralı sürüler oluşturur. Yüzerken başlarını yukarı kaldırırlar, suya yüzeyden dalarlar. 3 metre kadar derinlere dalabilirler. 1 dakika kadar su altında kalabilirler. Yalnız balıkla beslenirler. Avlarını yüzücü ayaklarını vücudun altında geriye doğru iterek ve kuyruklarını dümen gibi kullanarak yaparlar. Yürüyüşleri hantaldır.

Yerel Adlar

Karabatlak ( Erzurum ) Kastamonu – Abana / karabatak – gagarnoz / naktan kukarma, kura patak, mıkırdak, mimimlik (yavru), tumağan - Kazım Çapacı

Ses-Ötüşü

Sesi çok pes ve gırtlaksaldır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

1) Türkiye ve Avrupa' nın Kuşları, ISBN 9759409828

2) http://www.oiseaux.net/oiseaux/grand.cormoran.html