Suçulluğu
Aralık 5, 2022
Orman Toygarı
Aralık 5, 2022
parallax background

Çamurçulluğu


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

 

Çamurçulluğu » Black-tailed Godwit » Limosa limosa

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

37-44 cm

63-74 cm

250-390 g

Tanımı

Çamurçulluğunun üç alt türü mevcuttur. L.l. islandica, L.l.limosa ve L.l.melanuroides. Ülkemizde L.l.limosa alttürü görülür. Ülkemiz için hem kış göçmeni hemde geçit kuşudur. Genel olarak tibiası uzun, gagası uzundur. bu özelliği ile kıyı çamurçulluğundan ayrılır. Kıyı çamurçulluğunun daha kısa ve hafifçe yukarı kıvrık gagası vardır. Üreme ve üreme dışı giysileri farklılık gösterir. Ülkemizde her iki giysisinide mevsimine göre görebilirsiniz.

Habitatı

Sulak çayır ve meralarda ürer. Kışın deniz kenarlarında sürüler halinde bulunur.

Yayılışı

Çamurçulluğu Avrasya, Afrika ve Avustualya'ya kadar geniş bir dağılım gösteren bir kuştur. Üreme alanları İzlanda'dan Rusya'nın doğusuna kadar uzanan geniş bir alandır. L.l. islandica, İzlanda, Norveç,Faeroe adaları ve ingiltere'nin Şetland bölgesinde ürer. l.l limosa Avrupa anakarasından Ortaasya, yenisey ırmağına kadar ola aland ürer. L.l. melanuroides ise Moğolistan, Kuzey Çin, Sibirya, Rusya uzak doğusunda ürer.Kışlama ise Güney Avrupa, Akdeniz çevresi, Afrika, Ortadoğu, güney Asya, Hindiçin, Malaya Yarım adası, Endonezya adaları, Filipinler, Avusturalya'yı kapsar.

Dünyadaki dağılım haritası:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/LimosalimosaWorldDistribution.jpg

Beslenme

Genelde omurgasızlar ile beslenir. Kışın ve göçte bitkisel gıdada alır.

Biyolojisi

22-24 gün kuluçkadan sonra 25-30 günde palazlar tüylenmesini tamamlar.

Göçü

Göçü bilgisi bulunamadı

Popülasyonu

Üreme alanları kirletildiği,ya da yok edildiği için,çamur

çullukları,Avrupa´nın nesli tükenmekte olan tür listesine girmiştir..

Artık,bataklık,fundalık ve su kıyıları gibi,kendine özgü üreme alanları bulamayan bu nadir kuşumuz,geniş kullanım amaçlı,düz ovalar,su taşkın alanları ve balık üretim havzaları gibi,üremeye elverişli olmayan alanlarda yuvalanarak yaşam savaşı vermektedir.Yaşadığı yeşil alanlarda sık ve erken hasat yapılması,kalanların da otlak,tarla,spor tesisi,yerleşim yeri yapılması,toprağın kuruyup sertleşmesine neden olan yeraltı sularının azalması,gibi etkenler süreci hızlandırmış,yetmezmiş gibi,göç mevsimi uğradığı coğrafyadaki sulak alan ve sığ suların daralıp azalması da tuzu biberi olmuştur.

Davranışları

Davranışları bilgisi bulunamadı

Yerel Adlar

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü

Ses-Ötüşü bilgisi bulunamadı

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

http://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/b/blacktailedgodwit/index.asp

http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp3003.pdf

http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3003&m=0#FurtherInfo

Enzyklopaedie der Brutvögel Europas