Yeşilbacak
Aralık 5, 2022
Taşçeviren
Aralık 5, 2022
parallax background

Kervançulluğu


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Kervançulluğu » Eurasian Curlew » Numenius arquata

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

50 - 60 cm

80 - 100 cm

E: 770 -D:1000 g

Tanımı

Kervançulluğu Türkiye'deki en büyük kıyı kuşudur. Büyük, desenli, kahverengi, uzun ve kıvrık gagalı bir kıyı kuşudur Giysisi parlak ve kahverengidir. Erkeği dişisinden küçük ve kısa gagalıdır, genç erkeğinin boyu sürmeliyle örtüşür, gaga kıvrımı uzuna doğru artmaz. Uçarken bir martıyı andıracak kadar yavaş kanat çırpar, çizgili kuyruğu, beyaz kuyruk sokumu ve sırtının gerisi belirir. Sürmeliden boyu, daha uzun gagası, çizgisiz başı ve uçuş sesiyle ayrılır. İnce gagalı daha küçük, açık renkli ve temiz desenlidir, kanat altı ve daha ince gagasıyla ayrılır. Fundalıklardaki bitki örtüsündeyken açık renkli, parlak iç su çamurları ya da kum üzerinde iken koyu renkli gözükürler.

Habitatı

Yabani körpe açık alanlarda, ıslak çayırlarda ve bataklıklarda, bataklıklarda, çimenli veya bataklıklı ormanlık alanlarda, ekinlerde, fundalıklarda ve kıyı bataklıklarında ürer.

Üreme mevsimi dışında, kıyılardaki çamur düzlüklerinde, koylarda ve haliçlerde, iç göllerin ve nehirlerin çamurlu kıyılarında, ayrıca kayalık kıyılarda ve kıyı sulak alanlarında da bulunur.

Göçler sırasında sık sık ıslak otlaklara ve ekilebilir arazilere yönelirler.

Yayılışı

Avrupa'da çoğu kıyıda, ayrıca iç kesimlerdeki bazı sulak alanlarında kış ziyaretçisi ve geçit kuşudur.

Bazı üremeyen bireyler yazı da geçirir. Suriye'de rastlantısal konuktur.

Beslenme

Kervançullukları, gagalarının uzun ve aşağıya doğru kıvrımı sayesinde çamur ve toprak içindeki solucanları daha iyi yakalayabilme ve çekme özelliği kazandırır.

Gagası ayni zamanda yakaladığı avını çeşitli yönlere çevirebilir.

Besinleri: Örümcekler, solucan,yengeç,kabuklu deniz canlıları...

Biyolojisi

Üreme mevsimi ilkbaharda, yumurtlama ise Nisan-Temmuz başı arasındadır.

Ortak açıkta veya bir tutam çimende, sazların altında veya otların arasında yuva yapar. Yuva, yerdeki büyük bir çöküntüdür. Dişi genellikle yumuşak otlar ve bazen de birkaç tüy olmak üzere iç kısmı kaplamak için malzeme toplar. Dişi, koyu lekelerle 4 zeytin-kahverengi yumurta bırakır. Her iki cinsiyet de 27-29 gün kuluçkada kalır. Doğumda, kabarık civcivlerin üstleri koyu sarı lekelerle koyu sarıdır. Karın krem-devetüyü ve taç siyahtır. Doğumdan 32-38 gün sonra tüylenirler.

Yetiştirme başarısızlığı, yer yuvalarını yok eden yırtıcı ve çiftçilik uygulamalarından kaynaklanır

Göçü

Kervançullukları sonbaharda kıyılara göç ederler.Avrupa'da üreyenler,güneye -İspanya taraflarına giderler. Kuzey ve Batı Avrupadakiler ise güney ve batıya göç ederler.

Popülasyonu

Korunma durumu, bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artış ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Dünya çapında en çok bilinen korunma durumu listeleme ve derecelendirme sistemi, Dünya Korunma Birliği (The World Conservation Union, IUCN) Kırmızı Liste'sidir

IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ("IUCN Kırmızı Listesi" ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.

Populasyonu:

*Avusturya'da ...1998-2002 yılları arasında 100- 120 çift gözlenmiştir.

*Belçika'da.........2000-2002 '' '' 950-1200 '' ''

*Fransa'da..........1998- 2002 '' '' 1500-1800 '' ''

*Almanya'da.......1995- 1999 '' '' 3200-4000 '' ''

* Norveç'te..........1997- 2002 '' '' 5000-10000 '' ''

*Rusya'da ...........1990- 2000 '' '' 48000-120000 '' ''

Avrupa yaz populasyonu: 170 000 - 240 000 çift.

LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.

Davranışları

*Kervançullukları,üreme dönemlerinde,üredikleri bölgeler üzerinde uçarlar ve barınırlar.

*Beslenme sırasında yakaladıkları yengeci yutmadan önce,onu ilk önce sallar,ayaklarını kırar,ve daha sonra ise bütün bir şekilkde yutar.

Göçten sonra bulundukları bölgede ürkütüldükleri zaman uçarlar ve kısa bir mesafe sonra yine konup beslenmeye devam ederler.

(Bugün- 24.4.2010-Sadrazamköy, K.K.T.C.'de bir bireyi daha güzel görüntü alabilmek için belki de 10-15 defa uçurmak zorunda kaldık. Her defasında bu küçük bölge içerisinde kısa bir uçuş yaptıktan sonra beslenebileceği bir noktaya iniş yaptı.

Yerel Adlar

Ülkelere göre aldığı isimler:

-Danimarka: Storspove

-Finlandiya: İsokuovi

-Fransa : Courlis cendre

-Almanya:Grober Brachvogel

-İzlanda: Fjöruspoi

-İtalya: Chiurlo

-Polonya: Kulik wielki

-İspanya: Zarapito real

-Macaristan : Nagy poling

-İrlanda: Crotach

-Norveç:Storspove

-Portekiz: maçarico-real

-İsveç: Storspov

Ses-Ötüşü

Çok zengin bir ses repertuarı vardır, en yaygın duyulan sesi; “kuuuuu-lii” ya da “kuur-luu” Uyarı sesi; “kuuii, kuuii, kuuii” Nadiren Sürmeli Kervançulluğu gibi tril yapar.

Ayırıcı Tanı

Kervançulluğu’nun Alttürleri:

•N. a. arquata, (Linnaeus, 1758)

•N. a. orientalis,( Brehm, 1831)

•N. a. suschkini, (Neumann, 1929)

(N. a. Arquata): Kışı, İzlanda ve Britanya Adalarından güneye doğru Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika’da, doğuya doğru İran Körfezi ve Batı Hindistan’da geçirirler.

(N. a. Orientalis): Kışı, Doğu ve Güney Afrika’da ,Madagaskar’da, Hazar Denizi’nden güneye İran Körfezi’ne ve doğuya doğru Güney Asya’dan Doğu Çin ile Güney Japonya’ya ve güneye doğru Filipinler’den Greater Sundas Adaları’na kadar olan bölgede geçirirler.

Kaynaklar

*BIRD: Peter Hayman & Rob Hume

*Türkiye ve Avrupanın Kuşları

*Türkiye ve Ortadoğunun Kuşları

*Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı-(Kuş Araştırmaları Derneği Yayınları)

*Handbook of The Birds of The World- Alive