Kamışbülbülü
Aralık 5, 2022
Bıyıklı Baştankara
Aralık 5, 2022
parallax background

Maskeli ötleğen


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Maskeli ötleğen » Sardinian Warbler » Sylvia melanocephala

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

13,5 cm

15-18 cm

14-23 g

Tanımı

Sylvia melanocephala (Gmelin 1789)

Maskeli Ötleğen, Sylviidae (Ötleğengiller) familyasından Akdeniz ülkelerinde görülen bir kuş türüdür. Kuyruğu ince ve uzun, başı koyu renk, boğazı beyazdır. 

Erkeğinin başı siyah, boğazı parlak beyaz, gözleri kırmızımsı kahverengi, göz halkası kırmızı, gövdesi gridir.

Dişisi daha kahverengidir, başı grimsi, boğazı mat beyaz, alt tarafı kum rengi kirli sarı, böğrü daha kahverengi, gözleri kırmızımsı kahverengidir .

Göz halkası daha siliktir. 

Her iki cinsinde tersiyerleri koyu, saçakları açık renktir ve kanat örtülerinde silik izler vardır. 

Kuyruğu siyahımsı, yanları geniş ve beyazdır;

kuyruğunu uçuş sırasında açtığı zaman ucundaki beyaz köşeler görünür.

Alçak bitkiler arasında dolaşırken kur yapar ve kuyruğunu dik tutar. 

Habitatı

Alçak çalılıklar, makiler, bahçeler ve Güney Avrupa’da dağ eteklerindeki fundalıklarda, bağlarda, zeytin,meyve bahçelerinde, özellikle bodur fidanlıklarda görülür. 1200-1300 metre irtifadan daha alçak ve sıcak yerlerde yaşarlar. Kuzey Batı Afrika'da 1800 metre irtifada yaşadıkları görülmüştür...

Yayılışı

İngilizce isminden de anlaşılacacağı gibi Maskeli Ötleğen (Sardinian Warbler)Akdeniz'e özgü bir kuştur.

Kuzey Afrika dahil tüm Akdeniz ülkelerinde  görülür.  

Portekiz, İspanya,Andorra, Fransa, İtalya, İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Libya, Tunus, Cezayir, Moritanya, Senegal, Batı Sahra, Lübnan, İsrail ve Mısır'da yaşadıkları bilinmektedir...     

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde 4 mevsim gözlenebilir. 

Yurdumuzda Trakya ve Marmara bölgelerinde de görülür....

Akdeniz sahillerinde kışlar.

Beslenme

Maskeli Ötleğenler, öncelikli olarak örümcekler, böcekler ve larvaları ile beslenir. Sonbahar, kış aylarında ve öncelik verdikleri besinler azaldığında meyvelere ağırlık verirler...Kış sonlarında ve ilkbaharın başlangıcında nektar tükettikleri de görülmektedir.

Biyolojisi

Biyolojisi bilgisi bulunamadı

Göçü

Maskeli Ötleğenlerin kıyı bölgelerinde yaşayan popülasyonları yerleşiktir. Kıyı bölgelerinden uzakta ve/veya kuzeyde yaşayanlar Ağustos-Aralık ayları arasında kıyılara göç ederler. Bu göçler genellikle kısa mesafeli olur.

Orta Anadolu'nun batı kesiminde göç esnasında gözlemlenebilirler.

Popülasyonu

Avrupa'da 9milyon 300 bin ile 24 milyon 300 bin bireylik bir popülasyona sahip oldukları bildirilmiştir.(BirdLife International 2004) Bu rakamlar Avrupa'da son dönemde popülasyonlarının arttığı şeklinde yorumlanmaktadır.

Davranışları

Maskeli Ötleğenler tek eşlidirler...Üreme dönemleri Mart-Haziran arasıdır.. Yuvayı dişi kuş yapar. Yerden 30-60 cm yükseklikte çalılıkların arasına ustaca gizlenmiş kuluçkaya yatar. Zaman zaman erkek kuş da nöbeti devralır. Kuluçka süresi 12-15 gündür. Yavrular hem anne hem de baba tarafından beslenir. 12-13 günde uçarlar ancak 2-3 haftayı daha ebeveynlerinin gözetiminde geçirirler...

Yerel Adlar

Maskeli ötleğen-karakafalı / Denizli ( wolfkenan )

Ses-Ötüşü

Sesi takırdamalıdır.      

Sert bir ‘tsek’ ve sık sık tekrarlanan sert, kuru, hızlı, tıkırtılı ve gevezelik içeren bir ‘'şirr-tırr-tırr-tırr-tırr''

Ötüşü de benzer şekildedir, ancak araya ıslığımsı sesler serpiştirilmiştir. ‘çuçuçuuçuu’ 

şeklinde alarm ötüşü etrafta görmek istemediği birilerinin işaretidir.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J., 2001. “Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları”, Çeviren ve Uyarlayan: Kerem Ali Boyla, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul.

Baran İ., Yılmaz İ., 1984. Ornitoloji Dersleri, Ege Üniversitesi Basımevi, 239. İzmir.

Erdoğan, A., Öz, M., Rızvan, T., Albayrak, T., Aslan, A., Sert, H. Demre (Kale) “Noel Baba Kuş Cenneti” Kuşları. Sadri Grafik –Antalya 2004.

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/TR_tur_listesi/liste_kuslar.htm

http://www.kusbank.org 

http://med.ege.edu.tr/~capaci/ 

http://www.oiseaux.net/