Florya
Aralık 5, 2022
Bahri
Aralık 5, 2022
parallax background

Tarla kirazkuşu


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Tarla kirazkuşu » Corn Bunting » Emberiza calandra

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

18 cm

26-32 cm

45-50 g

Tanımı

Sınıf: Aves (Kuşlar)

Takım: Passeriformes (Ötücü kuşlar)

Tür: Miliaria calandra

Günümüzde bazı araştırmacılar tarafından ispinozgiller familyasında sınıflandırılmıştır.

Alışılmış bir durum olmasa da, erkekler, dişilerden yaklaşık %20 daha büyük boyutlardadır. Tarla kiraz kuşu, 16-19 cm uzunluğunda, erkek ve dişileri benzer renklerdedir. Her iki cins de toygarlara benzer ve üst tarafları gri-kahve çizgili ve alt taraf beyazdır.

Habitatı

Açık,nemli ve üzerinde oturabileceği ve ötebileceği yüksek strukturlar olan bölgeleri tercih eder.Bu türe değişik yeşil alanlarda rastlanır.Başarılı bir üreme için sıkı yer elemanları ve besinler için alçak vegegasyon öenmi biyotop elemanlarıdır.

Yayılışı

Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yayılış gösterir.

Ülkemizde de yaygın olarak görülürler.

Beslenme

Beslenmesinde birçok yabanı otların,tahılların ve çimlerin tohumları önemli yer tutar.Yaz aylarında ve yavruların beslenmesinde ise omurgasızlar,örümcekler,böcekler ve cırcır böcekleri ön plana çıkar.

Biyolojisi

Tarla çinteleri bir yaşında cinsel olgunluğa erişse de,yaşlı erkekler daha önceden bölgelerini belirlediklerinden ,genç erkekler ilk sene nadiren çiftleşirler.Dişiler de bölge sınırlarına sadık kalmadıkları için,çiftleşme birden fazla eşle gerçekleşebilir,erkekler de önlerinden uçarak geçen her dişiye kur yaparlar.

Yuvalarını vegetasyon içine saklı ,gevşek ama sağlam bir şekilde,bir yıl önceki otlardan ve içini narin saplarla döşeyerek toprak üzerine ,nadiren yerden 10 ila 30 cm yükseğe yaparlar.Dişi yuvaya ,(güneyde Nisan ayında,kuzeyde ise Haziran ayında ),üzeri açık gri veya morsiyah lekeli beyaz ya da külgrisi,24.1x17.2 mm ebadında iğ şeklinde 2-6 yumurta bırakır.Dişi tek başına 11-13 gün kuluçkaya yatar.Yavruları önceleri dişi tek başına,daha sonra erkek ile birlikte besler.Yaklaşık 9-12 gün sonra yavrular uçmaya başlar.

Beslenmesinde birçok yabanı otların,tahılların ve çimlerin tohumları önemli yer tutar.Yaz aylarında ve yavruların beslenmesinde ise omurgasızlar,örümcekler,böcekler ve cırcır böcekleri ön plana çıkar.

Üreme:Erkekler çiftleşme döneminde kendi bölgelerini savunurlar ve üç eşe kadar çok eşli olabilirler. Nüfusun cinsiyet oranı 1'e 1'dir, bu da bazı erkeklerin üreme mevsiminde eşsiz olduklarını gösterir. Erkekler ailesel değerlerde küçük rol oynarlar, yuva yapımı ya da kuluçkada görev almazlarken, sadece yavruları yarı büyümelerine kadar beslerler.

Ottan yapılan yuvalarının kenarlarını kıllarla ya da ince otla çevirirler ve genellikle yere yaparlar. Bir defada kuluçkadan çıkan civciv sayısı genellikle 4 dür, fakat 3'den 6'ya kadar bu sayı değişebilir

Çeviri:Emine Nurhan Tekin

Kaynak:Enzyklopedie der Brutvögel Europas

Göçü

Kuzey bölgelerindeki popülasyon kısmı ve kısa mesafe göçmenidir.Sonbaharda Baltık kıyılarından,Kuzeybatı Rusyadan ve Kuzey Ukraynadan batıya doğru göç ederler.orta Avrupadaki popülasyon Güneydoğu Fransada kışlar.Kışın sarı çintelerle birlikte hasat alanlarında görülürler.

Popülasyonu

Avrupa'daki en büyük populasyon tahminen 3 ila 9 milyon çift ile Türkiye'dedir.

Fakat populasyonun azaltığı tahmin edilmektedir.

Bulgaristan ve Romanya'da iki önmeli populasyonu barındıran ülkedir.

Daha sonra İspanya ve Portekiz'de önemli bir populasyon barındırır.

Avrupa populasyonunun 7,9 ila 22 milyon çiftten oluştuğu tahmin edilmektedir. http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp8968.pdf

Davranışları

Uçma yetenekleri çok iyi gelişmemiştir, ancak bazı türleri çok iyi koşucudur.

Yerel Adlar

cikcurruk Kozan civarında bu isimle anılıyor/ADANA

Ses-Ötüşü

Kuşların şakıması, çalı içinden ya da telefon direğinden yükselen erkeğin metalik sesiyle tekrarlayan genellikle ahenksiz ötüşlerdir.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

http://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/c/cornbunting/

http://en.wikipedia.org/wiki/Corn_Bunting

http://www.birdguides.com/html/vidlib/species/Miliaria_calandra.htm#

http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp8968.pdf

Enzyklopedie der Brutvögel Europas (Çeviri:Emine Nurhan Tekin)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tarla_kiraz_ku%C5%9Fu siteye erişim (13 aralık 2011) Saat 01:23