İbibik
Aralık 2, 2022
Sarı Kuyruksallayan
Aralık 2, 2022
parallax background

Kır incirkuşu


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Kır incirkuşu » Tawny Pipit » Anthus campestris

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

16-18 cm

25-28 cm

20-28 g

Tanımı

Alt kısmında çizgilerin olmaması,iriliği, orta kanat örtülerindeki belirgin siyah tüyler ve geniş kaş çizgisi diğer incirkuşlarından ayırdedilmesi için en belirgin özellikleridir. Erginlerin baş,

ense ve sırt kısımları gri kahverengi üzerine açık renk çizgilidir. Göz pınarından koyu renk ince çizgiler göze ve yanağa doğru uzar. Kuyruk sokumu gri ve kuyruk tüyleri kahverengidir. Bacakları açık sarı-kahve renkdedir. Arka tırnak, parmağın yarısı kadardır. Kış tüyleriyle diğer

incikuşlarından ayrımı zorlaşabilir. Uzun ve oldukça ince gagası ve bacakları da dikkat çekici özelliklerindendir. Gençlerinin göğsü çizgiili olup daha çok mahmuzlu incirkuşuna benzerler ama zayıftırlar ve gaga ile göz arasında çok belirgin koyu bir çizgi bulunur.

Habitatı

Taşlık, kurak ve boş arazilerde, yüksek veya sık çalılıkların olduğu bölgelerde,kum ve çakıllıklarda, steplerde bulunurlar. Genellikle güneşli alçak irtifa arazileri tercih etseler de 2500 metreye kadar görülebilirler.

Yayılışı

Ülkemizin her tarafında 2000 metre irtifaya kadar yaz göçmeni olarak rastlansa da, kışladıkları da gözlemlenmiştir.Dünyada Güney ve Doğu Avrupa’da, Fransa ve hatta İsveç ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde de rastlanır. En yoğun bulundukları bölgeler Macaristan, Bulgaristan, İspanya ve ülkemizde Büyük Menderes

Deltasıdır.

Beslenme

Diğer incirkuşları gibi böcekcil bir türdür. Genellikle yerde beslenir. Sinekleri koşarak yakalar ve durup gözlemeye devam eder. Nadiren sıçrayarak veya uçarak kısa takibe girebilir.

Biyolojisi

Üreme bölgeleri kurak açık alanlardır. Yuvayı yere açılan bir çukuru yosunlarla kaplayarak yapar, kuru yaprak ve çöplerle gizlerler. Yuvanın çoğu erkek tarafından inşa edilir. Yuvanın açık kısmı genellikle doğu veya kuzeye bakar.Yumurtalar beyaz, sarımtırak ve bazen grimsi tonlarda, üzerleri yoğun bir şekilde koyu renk noktalıdır. Kuluçkaya yalnız dişi kuş yatar.

Göçü

Genellikle göçmen bir türdür. Üreme bölgesinde kışlama sadece ülkemizde ve Akdeniz bölgesindeki güney komşularımızda görülür. Bat ırk Afrika ve Arabistan'da, doğu ırkları ise Afganistan'ın güneyi ve Hindistan'da kışlar.

Popülasyonu

Avrupa’da üreme döneminde 2.1 ila 3.9 milyon birey yaşadığı tahmin edilmektedir

Davranışları

Uçuşu güçlü ve düz bir çizgidedir. Yere konmak istediğinde kanatlarını kapayıp hızla alçalır.

Yerel Adlar

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü

Metalik bir ötüşü vardır, hem yerde ve hem de havada ötebilir. Tsuip çıp çirıp.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları

Collins Bird Guide

http://www.oiseaux.net/oiseaux/passeriformes/pipit.rousseline.html