Orman Toygarı
Aralık 5, 2022
Kızılgerdan
Aralık 5, 2022
parallax background

Dağ incirkuşu


T.C. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

Dağ incirkuşu » Water Pipit » Anthus spinoletta

Biyolojik Bilgiler

BOYU

KANAT AÇIKLIĞI

AĞIRLIĞI

15.5-17 cm

23-28 cm

20-30 g

Tanımı

Küçük bir ötücü olan dağ incirkuşu oldukça geniş bir alana yayılan bir türdür. Özellikle ılıman iklim kuşağında Avrupanın güney kesiminden, ülkemizide içine alarak Çin'e kadar uzanan büyük bir alana yayılır. Dağlık alanlarda üreyen bir türdür. Ülkemizde yılın bütün zamanlarında görülür ve ürer. Kısa mesafe göçmeni bu tür, kış aylarında sulak alanlar ve bataklık gibi alanlarda görülürler.

Ülkemizdeki şu ana kadar gözlemlenen incirkuşları arasında koyu ayaklı olan iki türden birisidir. Buda tanımlama için kolaylık sağlar. Kış aylarının ziyaretcisi Pasifik incirkuşundan ayakları daha koyu, göz pınarı(lore) koyu, kanat barları ve boğazdan göğse uzanan cizgilenmeler daha az belirgindir.

Dağ incir kuşu oldukça kısa ve tıknaz bir kuştur, Erkek ve dişiler oldukça birbirlerine benzerler. Üst kısımları grimsi kahverengi, alt kısımları soluk kahverengidir. Ayakları koyu, gaga ince, üst mandibula siyah alt mandibulanın dibi kış giysisinde sarımtırak renktedir. Siyah çizgilenme boğazdan başlayıp, karın yanlarına kadar devam eder. Dış kuyruk telekleri beyazdır.

Dağ incir kuşu yılda iki kez tüy değiştirir. Yaz aylarında üreme giysisini giyinir. Bu dönemde pembe göğüs, gri kafa ve strip çizgisi kaybolur.

Habitatı

Yaz aylarında dağ yamaçlarıdan ve kayalık alanlarda, ağacın olmadığı bölgelerde bulunur. Kış aylarında ise ıslak çayırlar, sulak alanlar ve deniz kenarında kumulluk alanları tercih ederler.

Yayılışı

Oldukça büyük bir alan olan Avrupanın güney kesiminden, ülkemizi de içine alarak Çin'e kadar uzanan büyük bir alana yayılır.

Beslenme

Dağ incirkuşunun öncelikli besini böcek ve larvalar olmakta birlikte bazı bitki materyelinide besin olarak kullanabilir. Besinlerinin genellikle yerden toplar. Aynı zamanda sahilden ve su birikintilerinden beslenir.

Bazen besinlerini kısa atlamalar yaparakta havadaki böceklere atak yapar veya konmaya yakın bunu gerçekleştirir.

Biyolojisi

Alem: Animalia (Hayvanlar)

Şube: Chordata (Kordalılar)

Sınıf: Aves (Kuşlar)

Takım: Passeriformes (Ötücü kuşlar)

Familya: Motacillidae (Kuyruksallayangiller)

Cins: Anthus (İncir kuşu)

Tür: A. spinoletta

Alttürler:

A. s. spinoletta (Linnaeus, 1758) Orta ve Güney Avrupa

A. s. coutellii (Audouin, 1826) Türkiye, İran

A. s. blakistoni (Swinhoe, 1863) Rusya, Doğu Kazakistan ve Moğolistan, Çin

Nisan-Temmuz ayları arasında ürerler. Yuva yeri yüksek sekiler veya bitki örtüsüyle iyi saklanmış çukurlardır. Bazan kısa tüneller de görülebilir. Kullanılan malzeme dallar, yapraklar, yosun ve hayvan kıllarıdır. Yuvayı dişi yapar. Yumurtalar oval, parlak, gri-beyaz, kahverengi benekli; bazan geniş ucu koyu bantlıdır.

Dişiler bir yılda iki kere yumurtaya yatabiliyorlar. Genellikle dört veya 5 yumurta yaparlar. İnkübasyon genellikle 15 veya 16 gün arasındadır. Dişi ve erkekte yuvaya yem getirir. Beslemede genellikle büyük ve yavaş eklembacaklılar ile beslerler. Hem bunları yakalamak daha kolay hemde kısa zamanda daha fazla besin getirebilmektedirler.

Göçü

Genellikle yaz ayında yüksek rakımda bulunduğundan kış aylarında iklimi daha ılıman alanlara kısa göç yaparlar. Bu alanlar genellikle bataklık ve su basmış alanları bulmak için yapılır.

Popülasyonu

Avrupada üreyen popülasyonun 640,000-2,000,000 çift olduğu, bununda 1,920,000-6,000,000 bireye eş değerdir. Avrupa popülasyonu toplam popülasyonun %5-24 arasonda olduğu düşünüldüğünde toplam 8 milyon ile 120 milyon bireyin olduğu düşünülmektedir.

Davranışları

İncirkuşları genellikle yerde bulunan ufak ötücü kuşlardır. Bazı zamanlar grup halinde bulunurlar, bazı zamanlar bireyselde görülebilir. Genellikle çekingen kuşlardır. Yanına yaklaştığınızda aniden yerden fırlar ve uyarı ötüşünü yapar. Bu ötüş tanım için oldukça önemlidir.

Yerel Adlar

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü

Uçuş sesi keskin bir veya üç "fist"tir. Çayır incirkuşuyla karışabilir. Uzun ve değişik hecelerin 8-10 kez tekrarlanmasından oluşan güzel bir üreme ötüşü vardır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar

- Collins Bird Guide

- http://www.arkive.org/water-pipit/anthus-spinoletta/image-G47962.html

- http://en.wikipedia.org/wiki/Water_pipit

- http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=8453

- http://tr.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F_incir_ku%C5%9Fu